Maailman seksuaaliterveyspäivä

04.09.2020

Tänä vuonna vietetään jo kymmenennen kerran maailman seksuaaliterveyspäivää.
Tässä lyhyesti mitä tarkoittaa seksuaaliterveys ja mitkä ovat seksuaalioikeudet ja ketä ne koskevat. 

WHO:n (World Healt Organization eli Maailman terveysjärjestö) mukaan seksuaaliterveydellä tarkoitetaan hyvinvoinnin tilaa, joka sisältää fyysisen, psyykkisen, emotionaalisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin suhteessa seksuaalisuuteen.

Seksuaaliterveys on paljon muutakin kuin ehkäisy ja seksitaudit. Seksuaaliterveyteen kuuluvat vahvasti seksuaalioikeudet, jotka ovat osa ihmisoikeuksia. Ne suojaavat yksilön seksuaalista itsemääräämistä ja tukevat kokoanaisvaltaista hyvinvointia.

Seksuaalioikeudet on tunnustettu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja ne koskevat kaikkia ihmisiä. Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö (World Association fo Sexsual Health, WAS) on maailman laajuinen järjestö, joka julkaisi seksuaalioikeuksien julistuksen 1999 ja se on päivitetty 2014. Lisäksi kansainvälisellä perhesuunnittelujärjestöjen liitolla (International Planned Parenthood Federation, IPPF) on oma seksuaalioikeuksienjulistus.

Seksuaalioikeuksiin kuuluu mm. :

  • Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen, sekä yksityisyyteen
  • Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen
  • Oikeus keholliseen koskemattomuuteen
  • Universaali oikeus seksuaali- ja llisääntymisterveyspalveluihin
  • Oikeus seksuaalikasvatukseen
  • Oikeus tietoon ja koulutukseen ja seksuaalikasvatukseen
  • Oikeus päättää kumppanista ja naimisiinmenosta ja suhteiden purkamisesta
  • Oikeus päättää itse lasten hankkimisesta, lapsiluvasta ja lasten ajoituksesta
  • Oikeus tyydyttävään ja turvalliseen seksielämään, ilman pakottamista, riistoa ja väkivaltaa
  • Oikeus ajatuksiin, mielipiteeseen ja ilmaisuun

Nämä kaikki oikeudet kuuluvat kaikille! 

Suomessa seksuaaliterveyden edistämistä säädetään mm. terveydenhuoltolaissa ja tartuntatautilaissa.

Seksuaaliterveys on perustarve, johon vaikuttaa ihmisen seksuaalinen minäkuva, itsensä ja tunteidensa hyväksyminen ja fyysinen seksuaaliterveys. Seksuaaliterveyteen kuuluu mahdollisuus nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin. Sen yksi tarkoitus on kohentaa ihmisten seksuaalista hyvinvointia ja hyvä seksuaaliterveys edistää ihmisen muuta terveyttä.

Jokaisella on oikeus määrätä itse omasta kehostaan ja toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan, samalla kunnioittaen muiden oikeuksia. 

Luo kotisivut ilmaiseksi!