Onnelliseks tarjoaa: 

Seksuaalineuvontaa ja seksuaaliterapiaa
Amorin mielihyväkutsuja
Seksuaaliterveyden edistämistä monipuolisesti
Erilaiset koulutuspalvelut Luettavaa -painikkeen alta löytyy omia tekstejäni.
Faktatiedot on pyritty erottamaan selvästi omista mielipiteistäni.

Onnelliseks

Puhelinnumero 046 6424580 

Sähköposti onnelliseks@gmail.com
Porvoo / Uusimaa
3123265-6

Facebook ja Instagram
#Onnelliseks

Kiitos yhteistyöstä: