Seksuaalineuvonta ja seksuaaliterapia

Tämän hetken tilanteen vuoksi suosin pääasiassa etäneuvontaa (useat eri alustat hyödyntäen), mutta tutkimusten mukaan tämä on yhtä hyödyllistä kuin kasvokkain tapahtuva neuvonta tai terapiatyö.

Mitä käsitellään?

Seksuaalineuvonnan ja -terapian tehtävänä on työstää seksuaalisuuteen, seksiin, sukupuoleen tai ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä yhdessä asiakkaan/asiakkaiden kanssa.

Seksi ja seksuaalisuus tarkoittavat eri asioita. Seksuaalisuuden voidaan ajatella olevan kaikkea mitä me olemme ja seksin taas sitä mitä teemme. Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä ja osa hyvinvointiamme (onnellisuuttamme) koko ikämme.

Yleisimpiä neuvontaa hakeutumisen syitä ovat mm. seksuaalinen halu ja halujen eri parisuus kumppaneiden kesken, ihmissuhteet, mieltymykset ja fantasiat, halu löytää kumppani, ihastuminen, seksistä kommunikointi esim. kumppanille, toiminnalliset haasteet, sairaudet, seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti, kehokysymykset, erilaiset kriisit ihmissuhteissa, pelot ja huolet, suorituspaineet, erilaiset orgasmiin liittyvät asiat...


Kauanko kestää?

Yksi seksuaalineuvonta/terapiakerta kestää noin tunnin (riippuen osallistujamäärästä). Neuvonta on yhdestä viiteen kertaan ja terapia on usein pitkäkestoisempaa ja intensiivisempää. 
Sinun/teidän ei tarvitse tietää kumpaa tarvitset/te, nämä asiat voidaan käsitellä ja sopia ensimmäisellä kerralla yhdessä. 


Kenen kanssa?

Seksuaalineuvontaan voi hakeutua yksin tai kumppanin/kumppaneiden kanssa, kunkin oman tarpeen mukaisesti.
Seksuaalineuvontaan voi hakeutua minkä ikäisenä tahansa, sillä seksuaalisuutemme on läsnä koko elämän ajan. 


Luottamuksellisuus ja muut asiat:

Käyntejä ei kirjata mihinkään asiakkaan tietoihin/järjestelmiin. 
Käynnit ovat täysin luottamuksellisia (salassapitovelvoite) ja ne toteutetaan asiakaslähtöisesti.


Neuvoja/terapeutti ei ole fyysisessä kontaktissa asiakkaan kanssa.  Voit jättää yhteystietosi alle, niin otan sinuun yhteyttä: